เข้าสู่ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน


 
User:
Pass:
    


*** ใช้รหัส MIS (ที่ใช้ในระบบ จองยานพาหนะ จองห้องเรียน ดูสลิปเงินเดือน )

ระบบประเมินการเรียนการสอนเดิม (ก่อนปีการศึกษา 2555)

   
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
มีปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Call Center สงขลา 4555 พัทลุง 1555